Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama
https://www.sidloprofirmupraha.cz / Firma / Podnikání - Ready Made společnosti / READY MADE Evropská společnost SE sídlo Praha - seznam na vyžádání
foto
READY MADE Evropská společnost SE sídlo Praha - seznam na vyžádání
Zařazeno do kategorie:
Podnikání - Ready Made společnosti
Dodavatel služeb:
Unimoservis s.r.o., ČR
Disponibilita:
Ihned k dispozici
Položku č. 003757
 
Sdílet:                

Související hesla:
Firma, Podnikání, Ready Made společnosti

Parametry:
E.S.

Ready made EVROPSKOU SPOLEČNOST - Nespornou výhodou Evropské společnosti oproti společnosti akciové je možnost obsadit statutární orgány pouze 2 osobami (v a.s. jich musí být 6)! Evropská společnost může mít rovněž akcie na majitele, a tak zaručuje svému vlastníku plnou anonymitu. Další výhodou je vysoká image Evropské společnosti v podnikatelském prostředí a možnost jejího přesídlení v rámci EU. 

V ceně READY MADE SE jsou zahrnuty tyto služby:
- uspořádání a organizace valné hromady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti
- ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech a listinách
- soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku
- vyřízené volných živností
- změna sídla v rámci Prahy
- garance zápisu do obchodního rejstříku
- výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady
- převod cenných papírů společnosti
- výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí
- přihlášení společnosti k dani z příjmu

Evropská společnost - SE

Evropská společnost, známá pod zkratkou SE, které je odvozena z latinského názvu Societas, je právní forma obchodní společnosti založená na právu Evropského společenství a Evropské unie.

Cílem Evropské společnosti je usnadnit volný pohyb osob, kapitálu a podnikatelských subjektů po celé EU. ES je postavena na právu Evropského společenství (EU). Zjednodušeně řečeno se jedná o akciovou společnost s evropskými prvky.

Primárně se Evropská společnost řídí komunitárním právem, ale to co není tímto právem upraveno, se řídí právním řádem státu, ve kterém má sídlo - typicky se jedná např. u "českých" Evropských společností o možnost vydávat akcie na majitele a nikoli pouze akcie na jméno.

Výhody SE
- celoevropská prestiž dána možností stěhování sídla Evropské společnosti v rámci jednotlivých zemí EU
- pokud má SE sídlo v České republice může vydávat akcie na majitele, a tak zajistit plnou anonymitu svým vlastníkům
- potřeba pouze 2 osob do orgánů společnosti (narozdíl od tuzemské a.s., která vyžaduje min. osob 6)
- jednoduchý systém řízení a správy ES srovnatelný s řízením a správou tuzemské a.s.
- možnost využití smluv o ochraně investic, možnost zvolení právního řádu a daňového zatížení v rámci přesunu sídla ES 

Možnosti založení SE 

I) PŘESHRANIČNÍ FÚZE
Jedná se o možnost, kdy se 2 akciové společnosti z různých zemí EU fúzují a vznikne tak nový podnikatelský subjekt - SE, který může ale mít sídlo v libovolném státě EU. 

II) VYTVOŘENÍ MATEŘSKÉ (HOLDINGOVÉ) SPOLEČNOSTI
Dvě a více akciových společností, nebo společností s ručením omezeným, popř. jim obdobných společností z různých členských zemí EU mohou vytvořit holdingovou Evropskou společnost - SE. Zakládající společnosti se v tomto případě stávají dcerami Evropské společnosti.

III) VYTVOŘENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Alespoň dvě společnosti (bez omezení právní formy!) z různých členských států Evropské unie mohou založit dceřinou Evropskou společnost. Tento způsob je nejvyužívanější při zakládání SE od začátku tzv. na zelené louce.

IV) ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY
Akciová společnost, která má alespoň dva roky dceřinou společnost nebo pobočku v jiném členském státě EU, může změnit svoji právní formu na SE. Tato varianta neumožňuje současné přenesení sídla společnosti do jiného právního řádu, nicméně následný přesun je rovněž možný.

V) DCEŘINÁ SPOLEČNOST JINÉ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
Případ, kdy již existující Evropská společnost založí novou Evropskou společnost jako svoji společnost dceřinou. Zde se jedná o nejčastější způsob vzniku SE vůbec, jelikož je nejrychlejší a nejméně časově i finančně nákladný. Takto nově vzniklá Evropská společnost (resp. její akcie) poté může nýt převedena libovolně na jakéhokoli nového majitele a to formou převodu ready made společnosti.

Více info při osobní schůzce

FORMULÁŘ pro odeslání Vaší NEZÁVAZNÉ POPTÁVKY na sídlo pro společnost nebo sídlo OSVČ v Praze. Odešlete-li formulář kompletně vyplněný dorazí Vám na email obratem návrh smlouvy na sídlo s nabídkou nejlepší ceny pro Vás. (položky označené* jsou povinné)
 
 
Reklama