Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama

Obchodně technické podmínky

Před nákupem, při objednávce, při nákupu na těchto internetových stránkách nebo v případě reklamace nebo využívání informací na těchto stránkách uvedených je zákazník povinen seznámit se také s těmito obchodnmě-technickými podmínkami a respektovat je.

Technické poruchy - Provozovatel provozuje tyto stránky s důvěrou v technické prostředky (např. Hardware na kterém běží aplikace, software...), nicméně nemůže vyloučit případnou technickou závadu, která může způsobit nebo způsobovat chybu. Takové chyby mohou být zjevné, ale i zcela skryté. Pokud taková závada způsobí jakoukoliv chybu v zobrazení informací, akcí, cen apod. v obchodu uvedených, případně je nezobrazí vůbec bere zákazník na vědomí, že objednávka učiněná za existence takového chybového stavu může být provozovatelem obchodu stornována. Zákazník zcela bere na vědomí, že pokud by takový stav nastal nebude na provozovateli obchodu vymáhat jakoukoliv škodu a nebude na původní objednávce trvat.

Tyto obchodně-technické podmínky může provozovatel portálu kdykoliv změnit, přičemž vstupují v platnost uveřejněním na jeho internetových stránkách.